กาฬสินธุ์เปิดเสกวัดนักบุญหลุยส์สมเด็จ

7/8/2019

ทีมข่าว กาฬสินธุ์

คริสตชนร่วมกับพุทธศาสนิกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีจิตศรัทธา คณะครู ผู้ปกครอง ในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ เพื่อเป็นศาสนสถานทรงคุณค่า สำหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่วัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ ถนนถีนานนท์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราช ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ โดยมีพระอาจารย์ประภาชยาพร เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.เขต 4 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์ ผกก.สภ.สมเด็จ บาทหลวงศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ หลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งคริสตชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราช ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง กล่าวว่าวัดหรือโบสถ์ เป็นสถานที่สำคัญและทรงคุณค่า ที่ผู้มีความเชื่อความศรัทธา ปรารถนาที่จะมาเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้า เพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงเกิดมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นที่อบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิต ทำให้เป็นผู้มีสติ มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาท


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสร้างวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ นี้ก็เช่นกัน ซึ่งเกิดจากความเชื่อความศรัทธา เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชน และพุทธศาสนิกชน รวมถึงคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตลอดทั้งญาติพี่น้องในสังฆมณฑลอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนบริจาคปัจจัย อนุโมทนาทำบุญผ้าป่าการกุศล ช่วยสมทบทุนในการก่อสร้างวัดนี้จนสำเร็จอย่างงดงาม


ทั้งนี้ วัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ ถนนถีนานนท์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ เริ่มแรกในช่วงปี 2707-2509 มีคริสตชนย้ายมาจาก จ.นครพนม เข้ามาตั้งรกรากและประกอบอาชีพค้าขายใน อ.สมเด็จ  และมีบาทหลวงเวียนมาดูแลกลุ่มคริสตชนอย่างสม่ำเสมอ ในปี2527-2528 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ได้สร้างโรงเรียนวรธรรมพิทยากาฬสินธุ์ โดยมีพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ดูแลการก่อสร้างและอภิบาลกลุ่มคริสตชน


ต่อมา พระสังฆราชมอบหมายให้บาทหลวงที่ประจำอยู่ที่โรงเรียนวรธรรมพิทยากาฬสินธุ์ หรือโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ปัจจุบัน ดูแลและอภิบาลกลุ่มคริสตชน ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีวัด พระสงฆ์จะประกอบพิธีมิสซาตามบ้านของคริสตชน ถึงปี 2561 พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ โดยมอบหมายให้บาทหลวงศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ร่วมกับบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท และได้มงคลฤกษ์กำหนดประกอบพิธีเปิด-เสก ตัดริบบิ้นปล่อยแพรป้ายลูกโป่ง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com