ก้าวสู่ปีที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

16/9/2019

กปส.สปก.กร.ทอ.

ก้าวสู่ปีที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินหน้าพัฒนา สนับสนุนงาน เพื่อความสุขปวงประชา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 กรมกิจการทหารอากาศ จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 17)  ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในโอกาสนี้ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศตรี ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และพลอากาศตรี ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ อดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอากาศ ผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนธนาคารทหารไทย ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์  ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง ผู้แทนสำนักงานเขตสายไหม ตลอดจนผู้แทนองค์กร สื่อมวลชน ฯลฯ

วันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี มีภารกิจในการพิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริต่างๆ โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่องค์กรคุณภาพในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากองทัพอากาศต่อสาธารณชนอย่างยั่งยืน และพร้อมจะก้าวสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com