คอบร้าโกลด์มุษยธรรม

24/2/2020

ปรีชา นุตจรัส

เปิดฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ที่พิษ’โลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พลโทอภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์  2020

ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR - X) โดยมี นายJoseph Martin ผู้อำนวยการ ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติ (Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) พลตรี จาตุรงค์  เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฝึก HADR  - X ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติในกรณีที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ (ระดับ 4) และต้องร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและพลเรือนอีกด้วย

สำหรับการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการ ในวันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์  2563 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือน และภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ

และการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ในวันที่ 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวิเคราะห์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมคำแนะนำสำหรับการสนับสนุนทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ รวมทั้ง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทที่มีความขัดแย้ง

การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศจาก 8 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com