คาราวาน ของดีเมืองตราด ครั้งที่ 2

19/8/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

พ่อเมืองตราด นำผู้ประกอบการ SMEs ขนสินค้าของดี OTOP เครื่องประดับและคาราวานสินคามาสู้ผู้ซื้อทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จัดงาน “ของดีเมืองตราด” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบที่โดดเด่น ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์สินค้า และในด้านของการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมีมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการจัดงาน “ของดีเมืองตราด” Road Show นำคาราวานผู้ประกอบการสินค้าของดีเมืองตราดมาแสดง และจำหน่ายยังภูมิภาคอื่น สำหรับปีงบประมาณ 2562 นี้ กำหนดจัดงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00น. ณ พื้นที่โปรโมชั่น Event Hall ชน BF ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง จังหวัดสมทรปราการ

ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ภายในงานจะมีนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวจังหวดตราด การแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดตราด การนำผลิตภัณฑ์สินคาของดีเมืองตราดที่โดดเด่น จำนวน60 ร้านค้า

อาทิ เครื่องประดับอัญมณี(ทับทิมสยาม) ผลผลิตทางการเกษตร เช่น  มังคุด สับปะรดตราดสีทอง ลองกอง นมผง น้ำมันเหลือง กะปิ กุ้งแห้ง อาหารทะเลสดและแปรรูป หมอนยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยผู้พิการจังหวัดตราด รวมถึงสินค้า OTOP สินค้า SMEs สินค้าของดีจากจังหวัดตราด ที่ผู้ประกอบการฯ พร้อมใจกันมารวมจัดแสดงและจัดจำหน่ายกันภายในงานนี้โดยพร้อมเพรียง จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักทองเทยว และผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงาน เลือกซื้อสินต้า ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com