เมืองพัทยา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์

26/8/2019

อธิบดี บุญชารี

เมืองพัทยา ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อ ให้บริการสาธารณสุขในชุมชน แก่ประชาชนชาวกะทิงลาย เพื่ออำนวยความสะดวกบริการเชิงรุกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ ศาลาการเปรียญ วัดกระทิงลาย จ.ชลบุรี นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน พร้อมด้วย นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร.ต.อ.หยิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนกระทิงลาย เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา
อธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ

สำหรับการจัดโครงการบริการสาธารรสุขในชุมชน หรือการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในการรับบริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยการออกบริการในครั้งนี้ได้มีการตรวจรักาดรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

บริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันดลหิตสูง การบริการแจกทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสุนัขและแมว เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าในการออกหน่วยเคลื่อนที่เมืองพัทยา  ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหารายได้น้อยให้ได้มีโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com