ขุนน่านเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน

13/12/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อช.ขุนน่าน เป็นหัวหน้าชุดสำรวจ “การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน” พร้อมด้วย นายวัชรา คำสูง ปลัดอำเภอบ่อเกลือ และ นายสินไชย มโนฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเกลือใต้ และนางสาวอำพร ณะชน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่สำนับริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

ซึ่งได้นำเอาประสบการณ์ ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน มาช่วยขยายผลให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในระยะเวลา 240 วัน ตาม ม. 64 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 เพื่อทำการแจ้ง การครอบครองที่ดินในการสำรวจการครอบครองที่ดิน ของราษฎรบ้านหนองน่าน และบ้านภูยื่น หมู่ที่ 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีราษฎรเข้าแจ้งการครอบครองพื้นที่ จำนวน 60 ราย

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com