คืนคุณแผ่นดินสนับสนุน กทบ.

7/8/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทุ่มงบ 10 ล้าน ซื้อผลิตภัณฑ์ กทบ. ผ่านแอป M-Help Me เสริมฐานการตลาดหนุนชุมชนเติบโตยั่งยืน


เมื่อเวลา 10:00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ ห้อง แกรนด์ฮอล โรงแรม ดิ เอททินี โฮเทล นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อพัฒนาชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต


โดยนายประสิทธิ์ กล่าวว่า ได้ทุ่มงบ 10 ล้านบาท ทำข้อตกลงซื้อผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดในวงกว้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help me เพื่อมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน


ด้าน นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นการสนับสนุนซื้อสินค้าของคนในชุมชน อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ และช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่มุ่งเน้นช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com