ความหวังชาวบางซ้าย

19/5/2020

ฐากูร คงมิ่ง


อนุกรรมการ กทม. นักแสดง คณะสงฆ์ ร่วมกัน ช่วยเหลือ ผู้ยากลำบาก

วันที่ 18 พ.ค.63 คุณ ชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการ สภากรุงเทพมหานคร คุณจันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก ดารานักแสดง เคแบงก์อีเกิร์ลสรุ่นที่ 10 ร่วมกับ คณะสงฆ์ และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 ระยะที่ ๒ (ตลอดพฤษภาคม ๒๕๖๓) เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้เจ็บป่วย ในเขตอำเภอบางซ้าย โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มอบหมายประธานสงฆ์พระมหาเวชยันต์ เวชยันโต เจ้าคณะอำเภอเสนา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ประชาชนในครั้งนี้  ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วยังให้วัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19  

นอกจากนี้ พระครูวิจิตรธรรมานุกรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย, พระครูสิริพุทธิศาสตร์ จต.เทพมงคลจร.วัดสุคนธาราม,พระปลัดศิวะพันธ์ จารุวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย เจ้าอาวาสวัดเศวตศิลาราม และนายสมยศ เกษสุวรรณ์ นายอำเภอบางซ้าย ก็ร่วมมอบเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอบางซ้าย อีกด้วย


เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่บรรจุภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย

1.ข้าว 10 กิโล 2.มาม่า 1 ลัง

3.ปลากระป๋อง 1 แพ็ค 4.นำ้มันพืช 2 ขวด 5.นำ้ดื่ม 1 แพ็ค 6.ผงซักฟอก 1 กล่อง 7.สบู่ 1 แพ็ค 8.แปรงสีฟันและยาสีฟัน 1 แพ็ค 9.นำ้ยาล้างจาน 1 ขวด 10.เงินสดจำนวน 1,000 บาท


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com