ความมั่นคงฯรุ่น10

20/4/2019

ทีมข่าว NAT


วันที่ 19 เมษายน ที่หอประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตำรวจตรี ดร.ภาดล ประภานนท์ ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมช่วยเหลือด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้


โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการตรวจและรักษาสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมี พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายอำเภอบันนังสตา, นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้แทนส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการบริการตรวจสุขภาพแล้ว ยังมีการมอบอุปกรณ์ผู้พิการ ประกอบด้วย รถเข็น เบาะลม เครื่องหายใจ และไม้เท้า ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ตลอดจนได้ มอบโล่เกียรติคุณ แก่ พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และ พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com