กีฬาคู่คุณธรรม

8/11/2019

ณัฐภัทร บุญชารี

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สว่างบริบูรณ์ฯเกมส์” ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 ที่ โรงเรียนสว่างบริบุรณ์วิทยา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน“สว่างบริบูรณ์ฯเกมส์”ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยมี นายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 6 สี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน“สว่างบริบูรณ์ฯเกมส์” ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกฎ กติกา มารายามในการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

ซึ่งในวันนี้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด  การแข่งขันวิ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี โดยแบ่งสีออกเป็น 6 สี ประกอบด้วย  สี ส้ม สีชมพู สีเขียว สีม่วง สีฟ้า และสีน้ำเงิน ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com