กลับน่านเตอะ!!

24/7/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น


อบจ.น่าน, เพจอีจัน, มูลนิธิเพชรเกษม และภาคีเครือข่าย  ประสานงาน “รับคนน่านกลับบ้าน” อาสาส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ที่ จ.น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ป่วยโควิด – 19 ชาวจังหวัดน่าน ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีความประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวยังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จึงได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพจอีจัน และมูลนิธิเพชรเกษม ช่วยเหลือ “รับคนน่านกลับบ้าน” เพื่อบริการรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมาพักรักษาตัวยังจังหวัดน่าน โดยผู้ป่วยชาวน่านที่ต้องการกลับมารักษาตัว ณ จังหวัดน่าน ต้องติดต่อศูนย์ประสานรับคนไข้กลับบ้าน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ID line สื่อสารโควิดน่าน : @876vtsfm

2. QR Code สื่อสารโควิดน่าน

3. Call Center โทร 084-2128070

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติ อาการ ผลการตรวจโควิด – 19 รวมทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางและประสานเตียงในพื้นที่ปลายทาง กรณีที่ไม่มีรถเดินทาง ศูนย์ประสานงานฯ จะประสานแจ้งไปเพจอีจัน เพื่อจัดหารถรับส่งและนัดหมายการเดินทาง

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะจัดรถรับ – ส่งต่อผู้ป่วยกรณีนำส่งโรงพยาบาลต่างอำเภอ รวมถึงกรณีมีผู้ป่วยจังหวัดน่าน ที่เดินทางมาพร้อมกับรถนำส่งผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายปลายทางยังจังหวัดข้างเคียง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการเดินทาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความต้องการจะกลับมารักษาตัว ณ จังหวัดน่าน ต้องประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในเบื้องต้นเพื่อยืนยันการได้รับเตียงสำหรับรักษาตัว เพื่อให้ทุกท่านได้รับการส่งต่อที่รวดเร็วและปลอดภัย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com