กรมชลฯเพื่อประชาชน

11/2/2020

ทีมข่าว นิด้า

ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ปฏิบัติงานเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม   ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน มอบหมาย ให้นายโยธิน ศรีสารคาม  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานเดินหน้าช่วยเหลือ พื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการใช้น้ำอุบปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563  

โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Submersible Pump) ขนาด  0.5 ลบ.ม./วินาที  จำนวน 2 เครื่อง ,เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (submersible  pump) ขนาด 0.3 ลบ.ม./วินาที  จำนวน 3 เครื่อง ,เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (submersible  pump) ขนาด 0.2 ลบ.ม./วินาที  จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งหมดเป็น 6 เครื่อง  บริเวณเขื่อนวังยาง  ตำบลลำชี  อำเภอเมืองฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าว  สามารถสูบน้ำได้ ปริมาณ 174,000  ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม)ต่อวัน  โดยมีเป้าหมายการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องใน 45 วัน  จะสามารถสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่ได้ 6.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร  เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าเขื่อนวังยาง  ให้ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และลดการระบายน้ำจากเขื่องอุบลรัตน์  ซึ่งในปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้วันละ 0.55 ล้าน ลบ.ม.  ลดลงเหลือ 0.55 ล้าน ลบ.ม.  ทำให้ประหยัดน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้ประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. เป็นการสร้างความมั่นคงของการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้ง  ปัจจุบันสูบได้สะสมรวม 3,417,552 ลบ.ม. คิดเป็น 56.95 เปอร์เซ็นต์   จากยอดรวมทั้งหมด 6,000,000 ลบ.ม.

สำหรับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการใช้เครื่องจักกล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อเปิดทางระบายน้ำ หรือสูบน้ำ  สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง  สำนักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  หมายเลขโทรศัพท์  

02 583 0061 ถึง 63

#สำนักเครื่องจักกล #แก้ปัญหาภัยแล้ง #ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง # กรมชลประทาน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com