มอบอุปกรณ์การศึกษา

3/3/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์


อนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สภท.55ปี/ สททท. นำคณะ มอบอุปกรณ์การศึกษา -  อุปกรณ์การกีฬา" จำนวน 10 โรงเรียน


วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. : นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี)/นายกสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และ ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ นำคณะฯ มอบอุปกรณ์การศึกษา -  อุปกรณ์การกีฬา" ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 โรงเรียน ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ดังนี้

 1. โรงเรียนประชารัฐบำรุง อ.บางบัวทอง

 2. โรงเรียนแสงประเสริฐ อ.บางบัวทอง

 3. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ อ.บางบัวทอง

 4. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

อ.บางบัวทอง

 5. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง

 6. โรงเรียนวัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด

 7. โรงเรียนวัดอินทาราม

อ.ปากเกร็ด

 8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 อ.ปากเกร็ด

 9. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส

อ.ปากเกร็ด

10. โรงเรียนวัดศาลากุน

อ.ปากเกร็ด


นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สภท.55ปี/สททท. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ผมและคณะกรรมการได้ประชุมหารือกัน โดยมติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ให้นำอุปกรณ์การกีฬาการศึกษา นำมามอบให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถม ในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้เสริมสร้างทักษะทางความรู้-ทักษะทางกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com