มอบน้ำดื่ม

7/9/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน นำน้ำดื่มมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัด เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน  ที่วิทยาลัยสงฆ์ วัดพระธาตุแช่แห้งตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน/เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน,  พร้อมด้วย ภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำน้ำดื่มมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19  จำนวน 400 แพ็ค  โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ น้ำดื่มครั้งนี้

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และทางท่านพระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน  ที่ได้นำน้ำดื่มมาสนับสนุน เพื่อนำ ส่งมอบให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพราะวันๆหนึ่งเราฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ก็อยากจะให้มีน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ที่มารับวัคซีน ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

อาตมาภาพพระสุนทรมุนี จังหวัดน่านมีฐานะผู้กำกับดูแลงานสาธารณสุขของคณะสงฆ์จังหวัดน่านในฐานะประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ กัลยาณมิตรฯ มีหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้าร่วมกันมากมายมีมูลนิธิ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน  การบริหารส่วน จังหวัดน่าน  บริษัทพีซี จังหวัดน่าน เป็นต้น  และก็ประชาชนได้ ร่วมกัน   เราได้ให้การร่วมมือช่วยเหลือ ส่วนราชการ ที่รับและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่รอบที่ 1 และขณะนี้เป็นรอบที่ 4 โดยเฉพาะวันนี้ ทางโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ได้ย้าย ศูนย์ฉีดวัคซีน มาที่วิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน  ซึ่งเดิมนั้นเป็น โรงพยาบาลสนาม แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น ศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน ขึ้นวันนี้   ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน  ได้ น้ำดื่มมา จำนวน 400 Pack มามอบให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ ทีมงาน เพื่อเป็นน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่ รับการฉีดวัคซีนแล้วต้อง ดื่มน้ำ มากกว่าปกติ  ต้องขอขอบคุณ ทุกฝ่ายรวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันบริจาคน้ำ คนละหลายๆแพ็ค บางท่านก็บริจาคเป็นเงินมา ครั้งนี้เป็นรอบแรกที่ได้นำน้ำดื่มมา 400 แพ็คให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน  ที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ และคงมี รอบสองรอบสามต่อไป  ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกฝ่ายทุกท่าน พี่ให้ การสนับสนุน ร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยขอเจริญพร

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com