มอบโคสานสัมพันธ์70ปี

4/3/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดน่าน จัดพิธีส่งมอบโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและน้ำเชื้อโคให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในแขวงอุดมไซ พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบรอบ 70 ปี


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ที่ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและน้ำเชื้อโคให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี และนางวิไลพอน วอระพิม อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้รับการประสานจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ถึงคำขอของเจ้าแขวงอุดมไซ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอรับการสนับสนุนโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและน้ำเชื้อโคจากประเทศไทย เพื่อนำมอบให้เกษตรกรที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วสามารถให้การสนับสนุนตามคำขอดังกล่าวได้ จึงได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบว่า กรมปศุสัตว์ยินดีที่จะสนับสนุนโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน จำนวน 2 ตัวประกอบด้วย เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว และน้ำเชื้อโค จำนวน 5,000 หลอด ให้แก่แขวงอุดมไซ โดยกำหนดพิธีการส่งมอบขึ้น ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และดำเนินการขนส่งโคต่อไปยังแขวงอุดมไซ ผ่านจุดผ่านแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตรงข้ามด่านสากลบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบุลี ส่วนการมอบน้ำเชื้อโคจะขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ไปยังศูนย์ค้นคว้าการเลี้ยงสัตว์น้ำช่วง สถาบันค้นคว้ากสิกรรม ป่าไม้และพัฒนาชนบท แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีส่งมอบโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันให้แก่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหวังว่าการส่งมอบโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในแขวงอุดมไซ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบรอบ 70 ปี


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com