มอบทุน

26/3/2020

ปรีชา นุตจรัส

ปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมอบทุนการศึกษา ให้ ร.ร.บ้านน้ำจวง

สิทธินันท์  แซ่หลอ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ โรงเรียนบ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและลงนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ที่จบการศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่6 เพื่อ เป็นทุนการศึกษาในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน3 ทุนได้แก่

จิรายุ แซ่สง

1. นายจิรายุ แซ่สง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

2. นายสิทธินันท์  แซ่หลอ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  

3. นางสาวชนาภัทร แซ่ลี ครุศาสตร์ ภาษาจีน  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวชนาภัทร แซ่ลี
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com