มอบทุนวันเด็ก

10/1/2020

อธิบดี บุญชารี

โรงแรมอวานี พัทยา จัดมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเนใค ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 63 ทุน รวมเป็นเงิน 390,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ โรงแรม อาวนี พัทยา นายธีรพัน์ เชื้อประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ไฮเนค ซึ่งมี มร.วิลเลี่ยม ไฮเนค เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ให้กับเด็กนักเรีบนที่เรียนดีแต่อยากจนและทุนบุตรธิดาพนักงาน รวม 63 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท โดยมี นักเรียน และบุตรธิดา พนักงานโรงแรมอวานี พัทยา เข้าร่วมรับทุนอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการมอบทุนในครัง้นี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษามีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการเรียน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนในครัง้นี้ เป็นการคัดเลือกจากนักเรียนที่มีคุณสมบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี โดยแบ่งออกเป็นทุนภายนอกสำหรับนักเรียนดรงเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งละห่าน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ดรงเรียนเมืองพัทยา 8

และโรงเรียนเขาชีจรรย์ รวม 29 ทุน และทุนภายในบุตรธิดาพนักงาน จำนวน 34 ทุน รวมทั้งสิ้น 63 ทุน ซึ่งการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเนค ได้มีการจัดมอบอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 23สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com