มองโกเลียศึกษากัญชา!?!?

19/1/2021

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ทูตมองโกเลีย ศึกษาแลกเปลี่ยน ข้อมูลกฎหมาย กัญชา กับ ปปส.ไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ นาย ทูเมอร์ อมาร์ซาน่า (Mr.Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายยาเสพติด นโยบายการใช้ประโยชน์พืชเสพติด และแนวทางการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องกฎหมายควบคุมพืชเสพติดรวมถึงระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของไทย ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

โดยประเด็นที่ นายทูเมอร์  ให้ความสนใจ และได้แลกเปลี่ยนกับ ฝ่ายไทย คือ ข้อมูลด้านกฎหมายควบคุมยาเสพติด ที่ฝ่ายมองโกเลียให้ความสนใจ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายด้านยาเสพติดฉบับใหม่ให้มีความสมบูรณ์ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสกัดกั้นยาเสพติดเนื่องจากมองโกเลียมีพื้นที่อยู่ไม่ไกลประเทศผู้ผลิตยาเสพติด และข้อมูลการใช้ประโยชน์จากกัญชาเนื่องจากมองโกเลียมีพืชกัญชาที่เกิดเองตามธรรมชาติที่ให้ผลผลิตได้ประมาณ 680 ตันต่อปี แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้ โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอเรื่องการควบคุมพืชเสพติดของไทยโดยครอบคลุมถึงเรื่องพืชกระท่อม กัญชา และกัญชง ให้ฝ่ายมองโกเลียทราบและยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย และการยกระดับความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างไทยกับมองโกเลียในอนาคต

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com