น่านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

3/5/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

น่าน เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิช 19 กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ทหารตำรวจ อส.และ อสม ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมกำกับโรคโควิช19 จำนวน 300 คน  ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในรพ. จำนวน 57 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เมื่อวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน , พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ทั้งทีมแพทย์และพยาบาล ได้ทำการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิช 19 โดยมีการฉีดวัคซีนในรอบที่ 2 ของอำเภอเมืองน่าน เป้าหมายตอนเช้านี้เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ทหารตำรวจ อส.และ อสม. ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมกำกับโรคโควิช หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม หรืออสมที่ เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ป่วย ก็จะเข้ามาฉีดวัคซีนประมาณ 300 คน  และจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกของรอบที่ 2 ช่วงบ่ายก็จะเป็นการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ รอบที่ 2 เขตอำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  รพสต.

โดยนายวรินทร์เทพ นายแพทย์สาธารณสุขได้กล่าวว่า  ส่วนการระบาดที่กำลังรุนแรงมากที่สุดในจังหวัดน่านขณะนี้คือพื้นที่อำเภอเชียงกลาง แต่ทางเราได้เข้าไปควบคุมการระบาดของโรคไว้เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง  ฉะนั้น ต้องขอร้องผู้ที่ เป็นผู้สัมผัสสูง สัมผัสกับผู้ป่วย หรือว่าญาติมาจากต่างจังหวัด และหากสัมผัสกับผู้ป่วย ก็ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน หรือโรงพยาบาล รพ.สต. และท่านจะต้องแยก กักตัว โดยไม่สัมผัสกับผู้อื่น และติดต่อกับโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล รพสต.ใกล้ๆบ้านท่าน  จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสี่ยง และดำเนินการต่อไป

ขณะนี้จังหวัดน่านมีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในรพ. จำนวน 57 ราย แยกเป็น- รพ.น่าน จำนวน 38 ราย- รพร.ปัว จำนวน 12 ราย- รพ.สนาม จำนวน 7 ราย  จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว สะสม จำนวน 48 ราย  จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย (ผู้ป่วยรายที่ 84) แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อก่อนนี้  พบว่าผู้ป่วยมีอาการปอดติดเชื้อจากเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยมีโรคประจำตัวรุนแรงร่วมด้วย


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com