น่านเข้มโควิด19

2/3/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังและคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 สำหรับผู้เดินทางผ่านมาจุดผ่านแดน ห้วยโก๋น


น่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังและคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านมายังจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่าง บ้านเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ระหว่าง บ้านเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน โดยนายอาทิตย์ มะลิดวง หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่ทหารพราน 3204 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังและคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านมายังจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ปัจจุบันสถานณ์การยังคงปกติทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางที่มีประวัติกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตุอาการหากมีอาการป่วยหรือสงสัยให้รีบแจ้งให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม หรือโรงพยาบาล ทั้นที ทั้งนี้สำหรับวีธีการป้องกันบุคคลทั่วไป คือ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ อยู่บ่อยๆ หากมีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้โทรศัพท์ไปสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com