น่านฟังปัญหา

6/7/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

นอภ.ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการ อ.เวียงสา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่านและนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการในเขตท้องที่อำเภอเวียงสา

ในครั้งนี้ โดยมี พันตรีพิบุญชัย ณ ลำพูน ในนามสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมประสานงานนำปัญหาข้อขัดข้องหมองใจ และความเดือดร้อน ของบรรดาผู้ประกอบการที่มีอยู่ และเกิดขึ้นเพื่อนำเสนอต่อจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และความเดือดร้อนต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com