น่านป้องกันPM.2.5

5/2/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เร่งประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออกขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายต่อพงศ์ จันโทภาส หน.อช.ขุนสถาน กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เร่งประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศการท่องเที่ยว ตลอดถึงสุขภาพของประชาชน ภาครัฐได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น ทั้งมาตรการห้ามเผา ชิงเผา ลดปริมาณเชื้อเพลิง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อผลกระทบจากไฟป่า โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ชุมชนเป้าหมาย รอบแนวเขต อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน 32 หมู่บ้าน 9 ตำบล โดยใช้แนวทางปฏิบัติงาน 3 ร. รุกเร็ว รุกถี่ รุกถึงที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวังไฟป่า ตลอดช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564 โดยเน้นย่านชุมชนตลาดนัดช่วงเช้า – เย็น โดยปี 2564 จังหวัดน่าน ตั้งเป้าลดจุด Hot Spot ร้อยละ 30 หรือเกิดจุด Hot Spot ไม่เกิน 5,266 จุด และกำหนดมาตรการห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น ของจังหวัดน่าน พื้นที่ 285,826 ไร่ และจะดำเนินออกประชาสัมพันธ์ทุกวัน ครอบคลุม 32 หมู่บ้าน 9 ตำบล 4อำเภอ 3 จังหวัด (นน-พร-อต) รอบแนวเขต อช.ขุนสถาน ตลอด 5เดือน(ม.ค.-พ.ค.64)

ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง สัตว์ที่พบเห็นได้แก่สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่างๆ โดย อช.ขุนสถานได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก ธนาคาร ธกส. สาขานาหมื่น และสาขานาน้อย และออมสิน สาขานาน้อย เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนภาคีเครือข่ายในการทำกิจกรรม กำจัดเชื้อเพลิงไฟป่า ตามหลักวิชาการในเขตอุทยานแห่งชาติ


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com