นายกฯตรวจงานน่าน

13/2/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

นายกรัฐมนตรี ให้ทุกฝ่ายคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมา ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยพลเอกประยุทธ์ เปิดเผยถึง การรักษาป่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จะทำอย่างไรที่ให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป เพื่อลดผลกระทบให้ลดน้อยลงมากที่สุด ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งปัญหาเขม่าหมอกควัน จะต้องหาข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสรุปเป็นเหตุผล ไม่สร้างปัญหาใหม่มาทดแทนปัญหาเก่า และการเผาป่าจะต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มิให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ร่วมแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ด้วยการขับเคลื่อนงานไปให้ได้เพื่อลดความขัดแย้ง เน้นย้ำ งดการเผาป่า เผาวัชพืช การหาของป่า โดมอากาศที่มีจากที่อื่น ๆ มีการเผาป่าภาคพื้นดินมาก ๆ จนส่งผลกระทบ ทำให้เกิด PM 2.5 เพื่อลดจุดฮอตสปอต

โดยมีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหลายด้าน เพราะป่าคือชีวิต ดังพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ” เพราะป่าคือต้นกำเนิดของฝน ฝนคือต้นกำเนิดของน้ำ ทุกคนต้องลดความขัดแย้ง และ การบิดเบือนต่าง ๆ ดังนั้น คนในพื้นที่ต้องรักและหวงแหนถิ่นแผ่นดินเกิด รักสังคมและประเทศชาติ ขอให้ยึดถือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต้องสร้างความเข้าใจจับมือร่วมแก้ปัญหา ที่ถูกต้อง หาทางจะทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปให้จงได้ อาทิ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ หากเกิดความขัดแย้งจะไม่สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ เนื่องจากทั้งหมดเป็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองทั้งสิ้น โดยจะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เตรียมการปลูกป่าเพื่อให้เกิดการทดแทน โดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องหาวิธีการให้ประชาชนเข้าใช้ในพื้นที่ทำกินอย่างถูกกฎหมาย ให้ครบทุกจังหวัด แต่ต้องห้ามขาย ห้ามส่งมอบบุคคลอื่น รัฐบาลจึงต้องเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ โดยจะต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการพบกันระหว่างภาคราชการ กับคนในชุมชน ส่งเสริมความรู้เรื่องไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และทำอย่างไรจะทำให้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขอชื่นชม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน Nan SandBox มีการร่วมมือหลายฝ่าย ทั้ง ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้เกิดป่าเพิ่มขึ้น ผ่านกลไกของรัฐบาล
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com