“น้ำใจคนไทย ยิ่งใหญ่เสมอ”

24/8/2021

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

วิศิษฐ์ - ศิริชัย - จินตนา และคณะ ร่วมบริจาคชุด PPE หมวกคลุมผม ผ้าคลุมรองเท้า และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ บจก.บางกอกโมเดอร์นแกรนิต ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯนายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับนายศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ - นางจินตนา เกิดเกียรติสุข (มินเจา) สองผู้บริหาร บจก.บางกอกโมเดอร์นแกรนิต และคณะ

ร่วมบริจาคชุด PPE 100 ชุด, เครื่อง Oximeter จำนวน 20 เครื่อง, Antigen Test จำนวน 20 ชุด, มอบให้แก่นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) เพื่อส่งมอบต่อให้แก่กลุ่ม "ทีมงานทำดีในความมืด" และ กลุ่ม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นจิตอาสาที่มีทั้งข้าราชการ และผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน มาร่วมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ทั้งระดับสีเขียว สีเหลือง และสีแดง แม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19

โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด มีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งมีประโยชน์กับทีมงานทั้ง 2 ทีมที่เสียสละส่วนตน เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดระบาดเป็นอย่างมาก ซึ่งในยามวิกฤตนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีน้ำใจแบ่งปันความช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์

นายศิริชัย กล่าวว่า “ท่านรองวิศิษฎ์ และคณะ ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จนมียอดผู้ป่วยและเสียชีวิตวันละหลายคน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com