น้ำดื่มเพื่อชีวิต

6/9/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

แม่บ้าน ทอ. จัดโครงการ หาน้ำดื่มอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่สิงหนคร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยนางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยการมอบถังบรรจุน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ที่โรงเรียนบ้านบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบถังบรรจุน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านบางไหน รวมถึงการมอบสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ อาทิ เช่น กระเป๋าเครื่องเขียน, ตู้ยาสามัญ, กระบอกน้ำ, เครื่องเขียน ฯลฯ และในโอกาสนี้ บริษัท ดันกิ้น โดนัท  (ประเทศไทย ) ยังได้นำโดนัทมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com