งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

16/9/2019

อธิบดี บุญชารี

สมาคมชาวใต้ชลบุรี จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ" ประจำปี 2562 ที่วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด"งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ" ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมชาวใต้ชลบุรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม - องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา

โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี, นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา,  คณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมชาวใต้, ผู้นำส่วนท้องถิ่น, กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมชาวใต้, ประธานชุมชน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้น (ในเดือนสิบ กันยายน) มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต ครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต การทำบุญทั้งสองครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว

โดยอุทิศส่วนกุศล ไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน นิยมไปทำบุญ ที่ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตน เพื่อร่วมพิธีตั้งเปรต และชิงเปรตอาจสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ ที่ ภูมิลำเนาของฝ่ายบิดาครั้งหนึ่ง ฝ่ายมารดาครั้งหนึ่ง จึงทำให้ผู้ที่ไปประกอบอาชีพ จากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิด ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com