นศ.รณรงค์ป้องกันโคโรน่า

7/2/2020

สุรพงษ์ มีสกุล

นักศึกษาเมืองคอน ออกรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า ในงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ถนนราชดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช   ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงงานเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี คณะนักศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช   ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม  รวมตัวกันเดินทางมาให้ความรู้  รณรงค์ป้องกัน  และต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

โดยคณะนักศึกษา  ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดเพลงประกอบการเต้นรำ  แนะนำวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี  เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย ประกอบกับกิจกรรมประกอบเพลงให้ความรู้   ถึงภาวะ เชื้อไวรัสโคโรน่า และ  วิธีการป้องกันโรค  คือการ  สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด การสัมผัสผู้ป่วย กินเนื้อสัตว์และไข่ปรุงสุกๆ  ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

นอกจากนี้  กลุ่มนักศึกษา  ได้ออกแจกจ่ายแผ่นผับให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ร่วมระมัดระวังกันป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโคโรน่า แนะนำให้ชาวบ้าน ให้กินอาหารที่ร้อนปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร และหมั่นล้างมือเป็นประจำ สวมใส่หน้ากากอนามัย  และหากพบว่า ตนเองมีอาการผิดปกติคล้ายกับอาการเป็นไข้หวัด เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลและเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ ทันที

ทั้งนี้การรณรงค์ดังกล่าว  ได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรค   ซึ่งการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน  จะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างมาก  กลุ่มนักศึกษาได้แนะนำในเรื่อง  การปลูกฝังพฤติกรรมการล้างมือฟอกสบู่ โดยเริ่มในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่าง ทำให้เด็กเห็น เด็กจะเกิดการเรียนรู้และจดจำขณะที่ฝึกเด็กจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นเรื่องสนุกที่เด็กๆชอบ  และเมื่อทำสำเร็จแล้ว จะต้องมีคำชื่นชมเด็ก เมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็ก ได้เรียนรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ   จะเป็นการ ตอกย้ำให้เด็กเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกต้อง


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com