โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

28/4/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์


กอ.รมน.ร่วมกับเอกชน กิจกรรมทำความดี เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ อช.นพรัตน์ธารา  จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา จ.กระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน  รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ และ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ ผสมผสาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ มี พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน  รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ กล่าวต้อนรับและมี คุณวิชัย อรุณสิริตระกูล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 400 คน ร่วมในพิธี


นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” และผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ได้ใส่เสื้อเหลืองเพื่อร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดทำเสื้อเหลือง 20,000 ตัว และหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ โดยทางสมาคมฯ จัดแจกเสื้อและหมวก ตราสัญลักษณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก  นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และสงขลา (หาดใหญ่)


โดยผู้ที่ประสงค์จะรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้มาลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่น M Help me พร้อมเล่าเรื่องราวของการทำความดีพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์หรือหมวกตราสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ การทำความดีด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวมเป็นการทำความดีอย่างมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน อาทิ การปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลการให้ด้วยการบริจาค การเสียสละสิ่งของ-ทรัพย์สิน เป็นต้น และในวันนี้ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์และหมวกตราสัญลักษณ์ โดยมีผู้มาร่วมลงทะเบียน และร่วมในพิธีเปิดกว่า 400 คน


หลังจากพิธีเปิด นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ได้พาคณะ และประชาชนจิตอาสาที่ร่วมลงทะเบียนในพิธี ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อสนองคุณแผ่นดิน ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทาน โครงการ “จิตอาสาทำความดี  ด้วยหัวใจ”


โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง และ น้ำ EM Ball ไปโยนในลำคลอง บริเวณริมชายหาด อบต.ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและคืนสุขภาวะที่ดีให้กับธรรมชาติ เปรียบเสมือนการคืนคุณให้แผ่นดิน และส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดกระบี่ด้วย หลังจากเสร็จกิจกรรม ประธานพิธี ได้มากล่าวขอบคุณ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในโครงการ "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” และกล่าวปิดพิธี ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอันเสร็จพิธี


ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com