โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

13/7/2019

ทีมข่าว เกษตร

"เกษตรกร โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่" ระหว่าง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง เข้าร่วมศึกษาดูงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ.สารภี และ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com