โฆษกใหม่ทัพไทย

30/10/2019

ฐากูร คงมิ่ง

ทัพไทยเปิดตัวทีมโฆษกชุดใหม่ มี “บิ๊กอี๊ด” จก.กร.ทท.เป็นหัวหน้าทีม ผนึกกำลัง 3 โฆษกบก.ทท.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 ต.ค.ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ พล.ท.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา (บิ๊กอี๊ด) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกกองทัพไทย แถลงภายหลังการประชุมเปิดตัว 3 โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (ปริ้นซ์) ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ร.ต.ณัฐพงษ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร  และ พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี (แต้ว) ผู้ช่วยผอ.กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจ และกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยไปสู่พี่น้องประชาชนในโอกาสต่างๆ

ด้านพ.อ.หญิง ฉัตรรพี กล่าวว่า ผบ.ทสส.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผบ.ทอ. นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ผบ.ทสส.ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน จำนวน 6 ด้าน อาทิ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ร.ต.ณัฐพงษ์ เกตุสมบูรณ์

ตลอดจนติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดที่เผยแพร่ข้อมูลการบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหาร การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การบริหารจัดการกองทัพปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพล อย่างไรก็ตามผบ.ทสส.ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรมว.กลาโหมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสานด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com