โรงเรียนกัลยาณีฯป้องกันโควิด19

10/3/2020

ศุกรม กลางถิ่น

 ผู้สื่อข่าวรายงาน  10  มี.ค.63 ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัด    ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แถลงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่ต้องติดต่อกับโรงเรียน โดยเฉพาะการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2563


  ดร. ส.สมบัติ    กล่าวว่า ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19     แม้ว่าทางโรงเรียนได้ปิดภาคเรียนไปแล้ว   แต่มีกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่   เพื่อเข้าศึกษาต่อ  ห้องเรียนปกติ  ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 28และ 29 มีนาคม 2563


จึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง   โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ทำการคัดกรองและดูแลนักเรียนในช่วงการสอบ  ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง


ก่อนเข้าโรงเรียน  และให้ผู้ปกครอง  รอรับบุหลานหน้าโรงเรียนหลังสอบเสร็จ    ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก   เข้าไปภายในโรงเรียน    ทั้งนี้ขอให้นักเรียนเตรียมอาหารมารับประทานในวันสอบด้วยตนเอง   และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  


ในวันสอบดังกล่าว    หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้สูง    ทางโรงเรียนจะส่งต่อโรงพยาบาลทันที     จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้ปฏิบัติตามมาตราการนี้  ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพ  ความปลอดภัย  ของทุกคน  ดร. ส. สมบัติ  กล่าว

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com