โรงเรียนรับมือโควิด19

10/3/2020

ศุกรม กลางถิ่น

ร.ร.ดังเมืองคอน ไม่ประมาท จัดระบบป้องกันโควิด19 ขอให้ผู้ปกครองและ นร.ให้ความร่วมมือ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10  มี.ค. 2563 ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัด ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แถลงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่ต้องติดต่อกับโรงเรียน โดยเฉพาะการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2563

ดร. ส.สมบัติ กล่าวว่า ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 แม้ว่าทางโรงเรียนได้ปิดภาคเรียนไปแล้ว   แต่มีกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่   เพื่อเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ  ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 28และ 29 มีนาคม 2563

จึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง   โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ทำการคัดกรองและดูแลนักเรียนในช่วงการสอบ  ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง

ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร

ก่อนเข้าโรงเรียน และให้ผู้ปกครอง รอรับบุหลานหน้าโรงเรียนหลังสอบเสร็จ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก เข้าไปภายในโรงเรียน ทั้งนี้ขอให้นักเรียนเตรียมอาหารมารับประทานในวันสอบด้วยตนเอง และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ในวันสอบดังกล่าว หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้สูง ทางโรงเรียนจะส่งต่อโรงพยาบาลทันที จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามมาตราการนี้  ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ของทุกคน  ดร.ส.สมบัติ  กล่าว

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com