โรตารี่เพื่อสังคม

19/5/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

โรตารี่หนองแขม ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างเสริม นโยบายด้านอนามัยชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียมมัธยมวัดหนองแขมสหราษฏร์บำรุง สโมสรโรตารีหนองแขม โดยการนำ นย.นักคิด ด้วยใจ พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารี่หนองแขม สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหนองแขมและ RCC.หนองแขม ได้ร่วมกันส่งมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ จากทางภาค 3350 โรตารีสากล ให้กับประชาชน จำนวน 300 คน ที่อยู่ในชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งการส่งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เป็นครั้งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริมด้านสุขอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรตารี่หนองแขมได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ด้านการดูแลผู้ป่วย ชุดปัองกันส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาล และส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในชุมชน พื้นที่ หนองแขมมาอย่างต่อเนื่อง

สอบถาม โทร.081 1982 999


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com