ปั่น(จักรยาน)ชมวิถีมะพร้าว

12/9/2019

ณัฐภัทร บุญชารี

ททท.พัทยา เผย กิจกรรมปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ย 1 เดือน นักท่องเที่ยวตอบรับร่วมกิจกรรม 1,000 กว่าคน เชื่อกระแสท่องเที่ยวชุมชนกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

  นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ยนั้น ททท. ร่วมกับ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อกระจ่ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้

ปิ่นนาถ เจริญผล

   ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้ท่องเที่ยวชมวิถีของชุมชนตะเคียนเตี้ยบน บ้านร้อยเสา กิจกรรม D.I.Y ทดลองทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กิจกรรม คือ พิมพ์ลายกระเป๋าผ้า ปัง ปัง หรือ ตัดพวงมโหตร นอกกจานี้ยังจะได้ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว ชิมอาหารถิ่น อย่างแกงไก่หน่อไม้กะลา และกาแฟกะทิ เป็นต้น ทั้งนี้ตลอด 1 เดือนที่จัดกิจกรรมปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ยนั้นมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 900 กว่าคน ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว

    ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวต่ออีกว่า  ทั้งนี้สำหรับชุใมชนตะเคียนเตี้ยถือเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนท่องเที่ยวที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องภายใน 1-2 ปี อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบในการกระจ่ายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันชุมชนตะเคียนเตี้ยถือเป็นชุมชนที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว

ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งชุมชนตะเคียนเตี้ยนั้นเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตในเรื่องของการปลูกมะพร้าวและมีการนำผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ โดยการนำมะพร้าวนำมาทำเป็นกิจกรรมหลักที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมในชุมชมและร่วมทำกิจกรรม ต่าง ๆมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าเยียมชมหรือร่วมทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวชุมชนนั้นจะต้องมีการนัดหมายชุมชนเอาไว้ก่อน เพราะการท่องเที่ยวชุใมชนตะเคียนเตี้ยนั้นถือเป็นกิจกรรมลองของชาวชุมชน วิถีชีวิตหลักคือการทำไร่ทำสวน หากไม่มีการนัดหมายล่วงหน้านักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้พบกับกิจกรรมต่างที่กล่าวมา โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางวันดี ประกอบธรรม โทร. 098-412-1712

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com