ปั่นเพื่อน้อง ญว.

18/2/2020

นภาลัย ชูศรี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดกิจกรรม  ปั่นเพื่อน้อง ญว. ครั้งที่ 1 " BIKE For Yorwor ตอน ตามหานางหอม รายได้สนับสนุนการเรียนการสอน  

 วันนี้ 16 ก.พ 63เวลา 07.00 น. ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายสมหวัง เรืองเพ็ชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ปล่อยขบวน จักยาน ปั่นเพื่อน้อง ญว. ครั้งที่ 1  พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร  ทองมุนี   อดีตผู้บัญชาตำรวจท่องเที่ยว  นาย สมศักดิ์   จันทร์ชู   นายอำเภอหาดใหญ่  และ นายณรงค์ ณ พัทลุง  อดีตปลัดจังหวัดสงขลา   โดยมีนักปั่นที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ระยะทาง 50 กิโลเมตร และประเภทสมัครเล่นระยะทาง 7 กิโลเมตร

  การจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องญ.ว.” เป็นกิจกรรมแรกของปี 2563 และเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมปั่น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งทางสมาคมฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่ากิจกรรมบางอย่างของโรงเรียนไม่มีงบประมาณ

   อย่างเช่นการเดินทางไปแข่งขันรายการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่สามารถเบิกได้ทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน”

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com