ผอ.โฆษก กอ.รมน. รับรางวัล

12/8/2019

เสธ.หนึ่ง รับรางวัลมณีเมขลา สาขาข้าราชการไทย (ทหารบก)

พลตรีธนาธิป สว่างแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักปฎิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ปฎิบัติหน้าที่โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลมณีเมขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com