ผอ.รมน.ภาค4 เร่งแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

17/7/2019

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ

ผอ.รมน. ภาค4 แถลงผลแก้ปัญหาใต้ เชื่อมาถูกทาง คดีความมั่นคงลดลงต่อเนื่อง พร้อมใช้โมเดล camp 35 แก้ปัญหายาเสพติดครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดใต้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562  ที่ ห้องยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. แม่ทัพภาคที่ 4  และ ผอ.รมน.ภาค 4 แถลงข่าว สรุปผลการปฏิบัติด้านความมั่นคงและยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 62) โดยมีผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว

พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4  อำเภอของจังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนด้านการควบคุมพื้นที่ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสติดด้วยการขับคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม บูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งกำลังประจำถิ่น และภาคประชาชนมาช่วยดูแลหมู่บ้าน ชุมชนและใช้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน รวม 775 ชุดปฏิบัติการ เข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านร่วมกับผู้นำ 4 เสาหลัก ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัย เพื่อกดดันจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้ใช้หมู่บ้านเป็นแหล่งพักพิง

ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐที่เข้มแข็ง ทำให้สถิติเหตุการณ์ในคดีความมั่นคงลดลงจากปี 61กว่าร้อยละ 35.18 ถือว่าสถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ CAMP 35 เป็นโมเดลในการบำบัดทั้งร่างกายจิตใจสังคม และชุมชนบำบัด พบว่าร้อยละ ๗๐  สามารถเลิกขาดจากยาเสพติดได้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยจะนำโมเดล CAMP 35 ไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดต่อไป เชื่อว่ามาถูกทางแล้ว

ด้าน พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ได้กล่าวว่า คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไตรมาสที่ 3 มีคดีความมั่นคงเพียง 115 คดี คดียาเสพติดสามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 4,709 คดี ผู้ต้องหา 5,256 คน  สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า 56,930,565 บาท ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานตามนโยบายอย่างเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com