ผอ.รมน.ย้ำดูแลความสงบช่วงเดือนรอมฎอนถึงวันฮารีรายอ

25/5/2019

ทีมข่าวภูมิภาค

ผอ.รมน.กำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบสุขในช่วงเดือนรอมฎอนจนถึงวันฮารีรายอ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ในห้วงวันที่ 6 พ.ค. – 4 มิ.ย.62  จะตรงกับเดือนรอมฎอน ปี 1460 เป็นห้วงการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลาถือเป็นบุญใหญ่แห่งปีซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาศัยเงื่อนไขประวัติศาสตร์ความเป็นอัตลักษณ์ เชื้อชาติ ศาสนา มักใช้โอกาสในห้วงเดือนแห่งศรัทธา ปฏิบัติการข่าวสารในการโฆษณา ชวนเชื่อปลุกระดมให้สมาชิกและแนวร่วมเข้าใจว่า การก่อเหตุในห้วงดังกล่าวจะได้บุญมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่ก่อเหตุจะได้ขึ้นสวรรค์

ต่อเรื่องดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำและกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ในการป้องกันเหตุรุนแรง โดยเฉพาะห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน (ห้วง 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.62) วันฮารีรายอ ซึ่งกลุ่มก่อความไม่สงบอาจก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องยกระดับความเข้มงวดในการ รปภ. ด้านการตรวจค้นวัตถุยานพาหนะบุคคลต้องสงสัยโดยเฉพาะร้านค้าในย่านเศรษฐกิจ นอกจากการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ เพื่อให้ในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากเหตุความรุนแรงเพื่อสร้างบรรยากาศ แห่งความรักความศรัทธาและความสามัคคี ของพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม

กอ.รมน.จึงใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลาม จัดงานเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้ยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com