ผ้าลายพระราชทาน

30/6/2021

ทีมข่าว นราธิวาส

พัฒนาชุมชนนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

เมื่อเช้าของวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยมี นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่าย ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 กลุ่ม รวม 41 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้เข้าร่วมในการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในระดับภาค มาจัดแสดงนิทรรศการฯ เพื่อเป็นการปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชน  ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค มาร่วมจำหน่ายภายในงาน อาทิ กลุ่มนาราบาติก กลุ่มอัลอามีนบาติก กลุ่มชุมชนบ้านบาโง กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว และ กลุ่มซาโรมาปาเต๊ะ เป็นต้น

สำหรับการจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของผู้ประกอบการในวันนี้ มียอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้อรวมกว่า 100,000 บาท นับเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการมีรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกรมการพัฒนาชุมชนมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้าและพัฒนาต่อยอดสู่เครื่องแต่งกาย โดยการผสมผสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์การใช้ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมสวมใส่ผ้าไทย และผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในทุกโอกาส ต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com