พัทยาเอาจริง?

13/11/2019

อธิบดี บุญชารี

ถึงคราวเอาจริง..เมืองพัทยาลงพื้นที่คลองปึกพลับเดินหน้ารื้อถอนอาคารลุกล้ำคลองสาธารณะ พบส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี แผนออกแบบขยายแนวคลอง สร้างรางระบายน้ำฝนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาเกลือ


จากกรณีที่เมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่ลุ่มต่ำเดิมที่รองรับน้ำปัจจุบันมีการจัดสรรที่ดินเพื่อทำประโยชน์ไปเกือบทั้งหมด ขณะ ที่แนวลำคลองสาธารณะที่เป็นปัจจัยหลักในการผันน้ำลงสู่ทะเลกลับมีสภาพคับแคบลง และตื้นเขิน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกก่อสร้างอาคารสร้างที่พักอาศัยและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณคลองปึกพลับ พัทยา ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามดำเนินการตามขั้นตอนของกฎ หมายแต่ก็ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรมจนกินเวลามาเนิ่นนานนั้น


ล่าสุด วันนี้ (12 พ.ย.62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการช่างเมืองพัทยา และกลุ่มงานกฎหมาย ลงพื้นที่เพื่อเข้าทำการตรวจสอบความคืบหน้าในการการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองโดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการไว้ 2 ส่วน คือโซน A จำนวน 11 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาคารพานิชย์ ซึ่งมีแนวระยะร่นจากลำคลองไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด และโซน B บริเวณต้นคลองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ที่มีการพักอาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว


นายสุธรรม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่าพื้นที่โซน A เป็นพื้นที่ที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการ หลังปิดหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไปจนครบขั้นตอนแล้ว โดยโซนนี้จะมีการบุกรุกจำนวน 11 ราย แต่ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว 4 ราย เหลืออีก 4 รายซึ่งพบว่ากำลังดำเนินการและให้ความร่วมมือด้วยดีด้วยการรื้อถอนเอง ขณะที่อีก 3 รายที่เหลือนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการคุ้มครองของศาลปก ครอง รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ในระดับจังหวัด และการร้องขอเยียวยาเลื่อนระยะเวลาการรื้อถอนเอง เนื่องจากมีผู้ป่วยพำ นักอยู่ ซึ่งเมืองพัทยาก็รอให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อนจะจัดการอย่างเด็ดขาดต่อไป และจะมีการขยายไปดำเนิน การต่อในพื้นที่โซน B รวมถึงคลองพัทยาใต้ และคลองนกยางต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com