พัทยาเปิดติวภาษา

22/1/2020

อธิบดี บุญชารี

โครงการสอนภาษาต่างประเทศปีที่ 16

เมืองพัทยาสานต่อโครงการสอนภาษาต่างประเทศปีที่ 16 ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัคร 21 ม.ค.นี้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างประเทศ

(21 ม.ค.63) วันนี้ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นปีที่ 16 แล้ว

ซึ่งในปีนี้ เมืองพัทยาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเรียนตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 เปิดอบรม 3 หลักสูตร 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน  เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น.  ปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11

ส่วนระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน), หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 231 หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน ปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ โทร.038 253 271, 038 254 090

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com