พัทยาขอเงินเยียวยาเหงา!?

26/5/2020

อธิบดี บุญชารี

เปิดลงทะเบียนรอบสองไม่คึกคัก…

เปิดลงทะเบียนรอบสองวันแรก ผู้มาลงทะเบียนค่อนข้างบางตา หลังเมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ผู้ลงรอบแรกตกหล่นอีกเพียบ หวังช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 (25 พ.ค. 63) ภายหลังจากที่เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ในระหว่างวันที่  1-5 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ จำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย ทั้งนี้มีผู้ผ่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกฎหมาย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ครัวเรือน ส่วนผู้ไม่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 43 ราย

ล่าสุด ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น. ซึ่งในวันแรกพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนค่อนข้างบางตา จนถึงเวลาปิดโต๊ะลงทะเบียนมีผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ 100 คน ทั้งนี้ผู้ที่จะไปลงทะเบียนเพิ่มเติมให้นำทั้งตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ไปด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรอบสองคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com