พัทยาขุดลอกคลอง

16/10/2019

อธิบดี บุญชารี

เมืองพัทยา นำรถแบล็กโฮ ลงพื้นที่ขุดลอกคลองนกยาง เพื่อรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน


   ที่ บริเวณคลองนกยาง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่เพื่อขุดลอกเอาวัชพืช ทั้งหญ้า เศษหินดินทรายที่อยู่ในคลอง ทำให้คลองมีสภาพตื้นเขินระบายน้ำได้ไม่สะดวก ส่งผลให้เวลาฝนตกหนักน้ำในคลองจะระบายไม่ทันเอ่อท่วมบ้านเรื่องของชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน

   สำหรับคลองนกยางเป็นจุดรับน้ำ จากพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลด้านบนไหลผ่านโรงเรียนจุลเทพ ออกไปชุมชนบ้านโรงไม้ขีด ออกทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงสู่คลองนาเกลือออกทางสะพานยาวนาเกลือ รวมระยะ 1.2 กิโลเมตร ที่ผ่านถือว่าเป็นจุดรับน้ำที่สำคัญและมีผลต่อระบบการระบายน้ำของคลองนาเกลือ

      นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการเข้ามาทำการขุดลอกครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมรับกับการระบายน้ำในช่วงนี้ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่คงที่หากมีพายุมรสุมเข้าฝนตกหนักก็อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันหรือมีปัญหากับการระบายน้ำได้ ในการเข้ามาดำเนินการในครั้งนี้ในยะยะทาง 800 เมตร ตลอดแนวคลอง โดยจะใช้ระยะเวลาในการขุดลอกคลองประมาณ 2-3 วันก็จะแล้วเสร็จ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com