ภัยแล้งมา!!

20/5/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง

สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

เมื่อเวลา 10:00 น. ของวันที่19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทึ่ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน

โดยการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563 มีเรื่องติดตามคือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดน่าน มีวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 16,109,281.75 บาท เงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน จำนวน 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณา อำเภอแม่จริม ขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ด้านพืช ออกไปอีก 90 วันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้

ปรึกษาโทร.081 198 2999สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com