พิษณุโลกโดนจนได้!!!

25/3/2020

ปรีชา นุตจรัส

พบผู้ป่วยโควิด19 ในพิษณุโลก หลังเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบิน

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์  เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายแพทย์ปิยะ สิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช  พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าว “จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายแรก”

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคโควิด19 รายแรกของจังหวัดพิษณุโลก เป็นหญิงไทยอายุ 43 ปี เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (โดยเครื่องบิน) ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2563 ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาตัวในห้องแยกที่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดเตรียมไว้ โดยการดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงและได้รับยาด้านไวรัสตามมาตรฐานการรักษา

นายแพทย์ปิยะ สิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าอยากฝากไว้ว่าขณะนี้ได้มีการติดตามผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร ไม่สวมหน้ากากอนามัย นั่งรถคันเดียวกัน มีความใกล้ชิดกัน  ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่มีการสัมผัสกันเล็กน้อย ที่ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเสี่ยงจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อสม. ในพื้นที่ โดยเราจะให้ทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากสังคม

นายแพทย์สุชาติ  พรเจริญพงษ์ ผู้อำนสวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  กล่าวว่า ขอเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกจะมีผู้ป่วยโควิด19 แล้ว แต่ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ทางจังหวัดเน้นย้ำ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน พยายามอยู่บ้าน ลดงานสังคม เว้นระยะห่างในการใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง  มาจาก กทม.และปริมณฑล ขอให้กักตนเองอยู่บ้าน 14 วัน เพื่อคอยเฝ้าสังเกตอาการ หากมีข้อสงสัยหรือมีไข้ให้พบคุณหมอทันที

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช  พิษณุโลก กล่าวว่า ในส่วนโรงพยาบาลเองได้มีจัดทำ ทำความสะอาด ภายในโรงพยาบาล และได้จัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดาที่บริเวณด้านนอกอาคาร เพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล ขอให้มั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสร้างความมั่นใจให้ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ออกมาตรการคุมเข้มปูพรหมทุกหมู่บ้านจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกวาดล้างไวรัสโควิด19 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำหน้าที่สอดส่อง คัดกรอง ค้นหาคนกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง และหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจัดแยกเพื่อทำการรักษา ทั้งนี้ได้ประสานโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ทุกแห่งใน จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา และควบคุมไม่ให้เชื้อมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com