พิษโครโรน่าทำพัทยาเงียบ!!

30/1/2020

อธิบดี บุญชารี

“ไวรัสโคโรน่าอู่ฮั่น” แผลงฤทธิ์ทำสถานบันเทิงพัทยาสะเทือนรายได้ลดลง 60%


      หลังจากที่ทางการจีนได้สั่งปิดเมืองในหลายพื้นที่ของประเทศ พร้อมมีการออกประกาศคำสั่งห้ามให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งหยุดการขายผลิตภัณฑ์ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาด

         กรณีดังกล่าว นายดำรงเกียรติ พินิจการ เลขาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึงผลกระทบหลังเชื้อไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาดอย่างหนักว่าในส่วนสถานบันเทิงในเมืองพัทยานั้นถือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง เนื่องจากตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยาที่เป็นอันดับ 1 คือกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้น และทางการจีนได้มีการออกคำสั่งปิดเมืองในหลายพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่บาดของโรคออกไปนั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อเมืองพัทยาอย่างมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมากับปีนี้ ที่พบว่ายอดรายได้จาการท่องเที่ยวสถานบันเทิงลดลงถึง 60 %  โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะปิดอย่าง ดิสโก้เธค หรือผับ ซึ่งมีคนอยู่ร่วมกันมากและการถ่ายเทอากาศไม่สะดวก ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาใช้บริการ

   ทั้งนี้เชื่อว่ารายได้จะลดลงไปอีกจากในช่วงเวลานี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ที่ยังคงท่อง เที่ยวอยู่ก็กำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในระยะยาวเป็นแน่ เรื่องนี้ผู้ประกอบการควรต้องมีการปรับกลยุทธในการมองหาตลาดกลุ่มใหม่มาทดแทนกลุ่มตลาดนักท่อง เที่ยวชาวจีนที่ขาดหายไปเพื่อประคองสถานการณ์และเพื่อความอยู่รอด อย่างกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย เกาหลี และอื่น ๆเป็นต้น

    นายดำรงเกียรติ กล่าวต่อไปว่าสำหรับมาตรการในการป้องกันนั้น ทางผู้ประกอบการเองก็ได้มีการติด ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ข้อมูลกับพนักงาน และมีการจัดทำความสะอาดสถานที่ทุกจุด ทุกพื้นที่ อย่างการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จัดจุดบริการเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ทั้งภายในและนอกอาคาร พร้อมทั้งนี้ได้มีการประสานเตรียมติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพนักงานที่มาใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com