พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดป้าย

17/9/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดป้าย "มูลนิธิ เพื่อความมั่นคงของชาติ"

เมื่อเวลา 09:09 น. ที่ มูลนิธิเพื่อความมั่นคงของชาติ ชุมชนชาวประตูน้ำเฉลิมโลก ประตูน้ำ นายสมชาย  เอี่ยมแสงอุดม ประธานมูลนิธิเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นประธานพิธีเปิดป้าย "มูลนิธิเพื่อความมั่นคงของชาติ"

โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมักกะสัน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายเสมอ บุญญาวัลย์ เลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี พลเอกอำนาจ  สมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้ทรงคุณพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พลตรีวัชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก, พลอากาศตรีกิตติทัศน์  ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม,  นายประสงค์ เทพเอื้อตระกูล รองประธานมูลนิธิฯ นายกสโมสรจอมทอง และ คุณสนอง เที่ยงตรงดี (ภริยา), คุณอุมาลี ชุ่มเชื้อ กรรมการมูลนิธิฯ, นายสุชาติ  เด่นวิทยา  กรรมการมูลนิธิฯ. ประธานชมรมเกื้อกูล,  คุณพัทธวรรณ เมฆดุษฎีรมย์ เหรัญญิก พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ร่วมในพิธี


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com