พลทหารฮีโร่

26/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารพลเมืองดี ช่วยเหลือเด็กกระโดดสะพาน เพื่อพยายามฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562  ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  พร้อมได้มีพีธีมอบมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารพลเมืองดีช่วยเหลือเด็กกระโดดสะพาน พยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งมีพลตรีจรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38, นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน, พลทหารนฤธรรณ์ พรมสิงคะ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สังกัดมณฑลทหารบกที่ 38 โดยได้ร่วมกันมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารพลเมืองดีช่วยเหลือเด็กกระโดดสะพาน เพื่อพยายามฆ่าตัวตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. นางสาวเอฯ (นาม สมมุติ) อายุ 17 ปี อยู่ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจาก ที่กระโดดสะพานที่บริเวณ สะพานพัฒนาภาคเหนือข้ามแม่น้ำน่าน กลางสะพานข้ามระหว่าง เขตติดต่อสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมืองน่าน-บ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน หวังฆ่าตัวตาย แต่พลทหารนฤธรรณ์ พรมสิงคะ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สังกัดมณฑลทหารบกที่ 38 ซึ่งขณะที่เกิดเหตุนั้นนั่งพักรถยนต์อยู่ใต้สะพาน เห็นมีคนกระโดดลงมาจากสะพาน เพื่อพยายามฆ่าตัว ตาย จึงกระโดดลงน้ำ ว่ายน้ำเข้าไปช่วยเหลือนางสาวเอฯ และนำตัวขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โดยที่นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายปิยพงษ์ กัณฑะกาลัง นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน คณะครูโรงเรียน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลน่าน และผู้ปกครองของนางสาวเอฯ ประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ โดยให้นางนางสาวเอฯ เข้าพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และให้พบกับครูแนะแนวเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อประเมิน สภาพจิตใจ โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน จะเป็นผู้คอยรับส่งนางสาว เอฯ ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลน่าน จนกว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จะประเมินสภาพ จิตใจของนางสาวเอฯ ว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติพม.และจะได้วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดน่านซึ่งมีสถิติที่สูง ต่อไป

นายธีรพนธ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสาในการ ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พลทหารนฤธรรณ์ พรมสิงคะ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 38 กรณี พลเมืองดีช่วยเหลือเด็กกระโดดสะพาน เพื่อพยายามฆ่าตัวตาย ในครั้งนี้สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com