พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ มรณภาพ

26/3/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพนันทาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์  มรณภาพแล้ว ที่โรงพยาบาลน่าน

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.  วันที่ 26 มีนาคม 2563  ที่ตึกนันทรัตนาคาร โรงพยาบาลน่าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงพ่อพระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ป.ธ.7 วาดเขียนโท พม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน, อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ละสังขาร สาเหตุป่วยเป็นโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุได้ 80 ปี 69 พรรษา

สำหรับประวัติคร่าวๆ ของพระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ป.ธ.7 วาดเขียนโท พม.)

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2513 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค

พ.ศ. 2560 เป็น พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5 ธันวาคม 2524 พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระภัทรสารมุนี

5 ธันวาคม 2548 พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 28 กรกฎาคม 2562 พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจจาทร ตรีปิฎา วราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นพระสงฆ์ ที่ครองตนอยู่ในร่มกาสาวพัตร์มาเกือบทั้งชีวิต และท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งหาได้ยากนักในสังคมชาวพุทธยุคปัจจุบัน ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

พระครูปลัดอุทัย อคฺคปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และคณะศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ ศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ข้าราชการ คณะศรัทธา พ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์จะเคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7 ) จากโรงพยาบาลน่าน ไปยังวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในเวลา 13.00 น. และประกอบพิธีขอขมาสรีระสังขารพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม ตามวันเวลาดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com