พระราชทานหนังสือ

23/11/2021

ทีมข่าว นราธิวาส

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”

เมื่อเวลา 11:00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ จ.นราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายทศพล  สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานมอบหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”

ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ ซึ่งโครงการหลวงดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์เกิดความความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชวิตของชุมชน จึงได้พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”ให้จังหวัดเพื่อเป็นสื่อเผยแพร่นำความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสจึงได้พิจารณาพื้นที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 5 อำเภอ และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 หน่วยงานประกอบได้ 1) อำเภอรือเสาะ 2)อำเภอจะแนะ 3)อำเภอแว้ง 4)อำเภอสุคิริน 5)อำเภอศรีสาคร 6)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสและ 7)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา                           เป็นผู้แทนรับพระราชทานหนังสือและนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อนำหนังสือที่ได้รับไปปรับใช้ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com